Hvordan booke time ?

TIMEBESTILLING

Ved Søm legesenter tilstreber vi rask svar på telefon ved akutte problemstilinger. Vi ber dere derfor i størst mulig grad bruke vår online booking ved alle ikke-akutte problemstillinger/problemstillinger som haster. Takk !
BOOK LEGETIME (KLIKK)

BOOK KORONATEST FØR REISE/JOBB (KLIKK)

Hvordan fordeles timer på Søm ?

BOOK TIME ONLINE


Alle legenes timebøker er åpent online – slik at du kan velge timer direkte der, for vanlige legetimer. Akutt-timer åpnes via telefon fra 08:15. Du må ringe oss på telefon 38128844 for disse.

Ved tilstander som krever umiddelbar/helt akutt helsehjelp, ring 113. Dersom legekontoret er stengt, ring Kristiansand legevakt på 116117. Ved tannrelaterte problemstillinger, tilbyr blant annet Tannlege Nordmo akutt tannlegehjelp. 

Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.

test