Velkommen til Søm Legesenter

Ønsker å bestille time fastlegetime hos oss, trykk den blå knappen under.

BOOK FASTLEGETIME (KLIKK HER)Blodprøver

Pasienter som har avtalt blodprøve uten legetime kan ta disse tas mandag til torsdag 08:15-11:30 og 12:30-14:30, samt fredag 08:15-11:30.

Blodprøver med revisisjon fra andre sykehus enn Sørlandet Sykehuse tar vi ikke, disse må tas på sykehuset.

Rekvisisjoner til Sørlandet sykehuset feks. fra spesialst, kan tas her uten legetime.
Lungebetennelsevaksine

Lungebetennelsesvaksine anbefales alle over 65 år og vaksineres kan gjøres på drop-in.
Sommerferie – ikke booking online. Ring for timer som ikke kan vente til fastlege er tilbake fra ferie.

I sommerferien tilbys ikke eportal-timer (via helsenorge) – ved problemstillinger som ikke kan vente, ring for time.

Søm Legesenter

VELKOMMEN TIL OSS


Søm legesenter er det fastlegesenter lokalisert til Søm bydel, rett over Varoddbruen øst i Kristiansand.

Vi er 6 leger på kontoret og totalt ca. 6200 pasienter er tilknyttet legesenteret.

Vår visjon er å gi dere som pasienter god og trygg behandling. Vi tilstreber kort ventetid for å få hjelp hos oss.

Vi er 6 leger som jobber ved Søm legesenter

VÅRE SEKS FASTLEGER


Lege – Spesialist i allmennmedisin

Jon Solli Hansen


Jon Solli Hansen er  spesialist i allmennmedisin og har faste dager på legesenteret mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Lege – Spesialist i allmennmedisin

Lars Sunde Strand


Lars Sunde Strand  er utdannet ved Universitetet i Oslo og er ferdig spesialist i allmennmedisin. Han har faste dager på mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Lege – Spesialist i allmennmedisin

Ingvild Ulland


Ingvild Ulland startet ved Søm legesenter i 2010. Hun er spesialist i allmennmedisin, jobber ved legesenteret faste dager på mandag, onsdag, torsdag og fredag.
Lege – Spesialist i allmennmedisin

Gunnhild Stephansen


Gunnhild Stephansen har vært på Søm legesenter siden 2010. Hun er ferdig spesialist i allmennmedisin, hun jobber faste dager på mandag, onsdag, torsdag og fredag.
Lege – Spesialist i allmennmedisin

Marius Bakken


Marius Bakken, begynte ved Søm legesenter i 2012. Han er ferdig spesialist i allmennmedisin og jobber faste dager mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Han er også helsestasjonslege på Strømme helsestasjon.
Lege – Spesialist i allmennmedisin

Silvia Gomez Holst


Silvia Gomez Holst begynte ved Søm legesenter i 2020. Hun er spesialist i allmennmedisin, utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun jobber faste dager mandag, tirsdag, torsdag og fredag.På Søm legesenter jobber vi i team

VÅRE DYKTIGE SEKRETÆRER
Amalie Isaksen


Amalie har jobbet ved Søm legesenter siden 2019.
TONE NORDAL BERGE


Tone har jobbet med legesenteret siden 2022.
JOHANNA KNOBEL ANDERSEN


Johanna begynte på Søm legesenter i 2021.
TOYA HELLEVIG


Toya har jobbet hos oss siden 2o13.
BIRGITTA HOLBÆK


Birgitta har jobbet ved legesenteret siden 2016
Anne


Anne har arbeidet på legesenter siden 2021.


Trenger du legetime ?

BRUK VÅR ONLINE BOOKING – Nå OGSÅ OVER VIDE0 (MARKER VIDEO I KOMMENTARFELTET TIL BOOKINGEN)

Hva tilbyr et fastlegekontor ?

VÅRE TJENESTER

Søm legesenter tilbyr alle vanlige fastlegetjenester.


AKUTT HELSEHJELP


Alle fastlegene ved Søm legesenter yter akutt helsehjelp for sine pasienter. Hver dag har vi åpne akutt-timer. Dersom din lege er borte akkurat den dagen er vi vikar for hverandre.SYKDOMSOPPFØLGING


Ved et fastlegekontor får du en fastlege som følger deg i et sykdomsforløp. Vi leser epikrise fra sykehuset, følger opp på kontroller og har som mål å yte trygg og god oppfølging, over tid.CELLEPRØVE


Alle legene ved Søm legesenter utfører celleprøve som anbefalt nasjonalt – og oppfordrer våre pasienten å følge disse anbefalingene.SMÅ-KIRURGI


Vi har to fullt utstyrte skiftestuer. Vi fjerner store og små føflekker, fettkuler (lipomer),  vorter og skjenerende utvekster. Ved skader syr vi store og små sår.
EKG, SPIROMETRI og 24T BT


Vi har både utstyr til hjerteprøver, pusteprøver og kan også følge blodtrykket ditt over 24 timer, dersom det er grunn til dette.LAB-TJENESTER


Vi tilbyr både hurtigprøver mtp infeksjon (CRP), diabetes (HBA1c, glukose, mikroalbuminuri), urinplager og INR. I tillegg vanlig blodprøvetaking som sendes for videre analyse ved sykehuset.TILGJENGELIGHET


I 2017 hadde vi under 2 minutter i gjennomsnittelig svartid på telefonen – vi tilbyr timebestilling direkte i legens timebok, for å gjøre det enklest mulig for deg som pasient. I tillegg gjør det telefonen mer tilgjengelig for akutt tilstander.HØY KOMPETANSE


Alle de seks legene ved Søm legesenter er ferdig spesialister i allmennmedisin, en 5 årig etterutdannelse. Vi tilstreber høy faglig kompetanse ved vårt legesenter.
ÅPNINGSTIDER


Mandag – Fredag 08:00–15:00
Telefonen er åpen 08:30-14:30
Lørdag og søndag stengt

KONTAKT OSS


Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand


+47 38128844

PRIVACY POLICY


Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.

test