LEGENES FRAVÆR

Alle legene på legesenteret er pålagt kurs, ved siden av vanlig ferieavvikling. Ved akutt hjelp disse dagene, vil du komme til en av våre kollegaer.

Når er legen din borte ?

FRAVÆR SOMMER 2023


Jon Solli Hansen : uke 28,29,30 og 31

Gunnhild Stephansen  : uke 27,28, 29, 30 og 32

Lars Sunde Strand : uke 28,29,30 og 31

Silvia Gomez Holst: uke 28,29,30 og 31

Ingvild Ulland : uke 26, 27,28 31 og 32

Marius Bakken : 26,27,28 og 29

Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.

test