LEGENES FRAVÆR

Alle legene på legesenteret er pålagt kurs, ved siden av vanlig ferieavvikling. Ved akutt hjelp disse dagene, vil du komme til en av våre kollegaer.

Når er legen din borte ?

FRAVÆR SOMMER 2020


Jon Solli Hansen: ferie siste halvdel uke 28,29, 30 og 31

Odd Kjøstvedt: ferie uke 27, 28, 31, 32 og 33

Lars Sunde Strand ferie uke 27, 29, 30, og 31

Gunnhild Stephansen: ferie uke 28, 29, 30 og 31

Ingvild Ulland: ferie uke 28, 29, 32 og 33

Marius Bakken ferie uke 28, 29, 30 og 31

Lars Sunde Strand: ferie uke 27, 28, 29 og 30

Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.