Reise til og fra utlandet – reise til / fra Norge og koronaregler

Reiseregler forklart

Det er fortsatt strenge reiseregler ved både reise til land utenfor Norge, spesielt utenfor EU. I EU vil mange kunne reise med dokumentasjon på enten gjennomgått covid-19 infeksjon, antistofftest, neg. covidtest eller koronasertifikat. Utenfor EU er dog reglene mer komplisert.

På samme måte er reiseregler tilbake til/inn i Norge tilsvarende sammensatte.

KLIKK FOR Å BOOKE TIME TIL COVID-19 TESTING, eller drop in mandag til fredag 9-11

I utgangspunktet er det fortsatt frarådet reise til de fleste land i verden, med unntak av EØS, Sveits, Storbritannia .

UD sine reiseinformasjon og anbefalinger kan leses her : https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Ved innreise til Norge er det inndelt lang etter fargekoder. Dette er sentralt for innreiseregler.

Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.

test