LEGENES FRAVÆR

Alle legene på legesenteret er pålagt kurs, ved siden av vanlig ferieavvikling. Ved akutt hjelp disse dagene, vil du komme til en av våre kollegaer.

Når er legen din borte ?

FRAVÆR SOMMER 2021


Jon Solli Hansen : 9.7 til 8.8.

Gunnhild Stephansen  : 5.7 til 25.7 og 2.8 til 15.8.

Lars Sunde Strand : 12.7 til 18.7 og 26.7 til 15.8

Silvia Gomez Holst : 12.7 til 18.7 og 26.7 til 15.8

Ingvild Ulland : 30.6 til 11.7 og 26.7 til 15.8

Marius Bakken : 5.7 til 1.8

Hvordan nå oss ?

Kontakt

Vi treffes i Vardåsveien 69, 4637 Kristiansand. Post sendes samme adresse. Vennligst bruk online-booking for de fleste timebestillinger, men haster det, ring oss på tlf. 38128844.


VED ØYEBLIKKELIG HJELP UTENFOR ÅPNINGSTID

Ring Kristiansand legevakt 116117, eller ved akutte tilstander 113.Copyright Søm Legesenter 2017.  Alle rettigheter reserverte.

test