Søm Legesenter

Søm legesenter er det fastlegesenter lokalisert til Søm bydel, rett over Varoddbruen øst i Kristiansand.

Vi er 6 leger på kontoret og totalt ca. 6200 pasienter på er tilknyttet legesenteret.

Senteret ble etablert av Jon Solli Hansen og Reidar Strøm. I 2002 ble senteret utvidet til 4 leger, med Odd Kjøstvedt og Birgit Aamodt. I 2010 tok Ingvild Ulland og Gunnhild Stephansen over pasientlisten til Reidar Strøm, mens Marius Bakken startet ved legesenteret i 2012.